Přírodovědci sobě

Přírodovědci sobě 2021

Přírodovědci sobě

Event for Czech students:

Včera se již počtvrté se uskutečnilo setkání fakultních spolků se studenty a zástupci akademického senátu. Akci Přírodovědci sobě zahájili úvodním slovem pan děkan Jiří Zima a předseda akademického Radim Perlín. Erasmus klub se samozřejmě účastnil také!! Naše prezidentka Valerie Tahtahová představila naši činnost studentům i všem přítomným a doslova tak navýšila povědomí o klubu, jak je vidět z prvního obrázku níže 😉 Děkujeme také za reprezentaci klubu Tomáši Burdychovi, Stele Dostalíkové, Magdě Vítkové, Luboši Kostečkovi, Pavlíně Markové, Kláře Janáčové, Júlii Výbošťokové i Lukášovi Cudlmanovi. 🙂 Děkujeme i zástupcům ze Studentské komory Akademického senátu fakulty za organizaci akce a možnosti šířit povědomí o klubu.