Erasmus seminář pro české studenty (geologie a chemie)

Ve čtvrtek 1. 12. 2011 od 18:00 zveme na Erasmus seminář do Mineralogické posluchárny. Tento je primárně určen pro české studenty geologie a chemie, kteří se chystají v rámci programu Erasmus vyjet do zahraničí. Semináře se zúčastní fakultní koordinátor doc. RNDr. David Havlíček, CSc. a studenti, kteří se vrátili z Norska, Skotska, Francie… Dozvíte se mnohé nejen o administrativě, ale i o zážitcích a zkušenostech z jednotlivých zemí.